POLITYKA PRYWATNOŚCI

SERWISU www.ttsdevelopment.pl

Niniejsza Polityka Prywatności (dalej jako: "Polityka") zawiera informacje dotyczące danych osobowych, które są gromadzone, podczas korzystania online z serwisu internetowego www.ttsdevelopment.pl, oraz informacje o sposobie przetwarzania tych danych.


1. DEFINICJE

Występujące w niniejszej Polityce zwroty oznaczają:

Serwis - Strona internetowa pod adresem www.ttsdevelopment.pl

Użytkownik - Osoba korzystająca z Serwisu.

Dane Osobowe - Dane przetwarzane w związku z korzystaniem z Serwisu.

Przetwarzanie - Operacje wykonywane na Danych Osobowych takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, wykonywanie kopii zapasowych i inne niezbędne do korzystania z Serwisu.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Grupa TTS – grupa powiązanych osobowo spółek, w skład której wchodzą:  TTS Development Piotr Turski i Wspólnicy Sp.j. z siedzibą w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin, Invest TTS Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin oraz Jaworzyńska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin.


2. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych w myśl art. 4 ust. 7 RODO jest TTS Development Piotr Turski i Wspólnicy Sp.j. z siedzibą w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin (zwana dalej „TTS”);

W sprawach dotyczących Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z TTS pisząc na adres siedziby tj. ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: bok@ttsdevelopment.pl.


3. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

TTS przetwarza dane osobowe w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

a) analizowania zachowań użytkowników Serwisu (np. częstotliwość, przeglądane zakładki), w celu realizacji działań marketingowych spółek Grupy TTS oraz zapewnienia spersonalizowanych reklam – na podstawie zgody (wyrażonej poprzez akceptację ustawień przeglądarki w zakresie używania plików cookie) tj. art. 6 ust. 1 pkt a RODO;

b) udzielania odpowiedzi na zapytania Klientów dotyczące konkretnej inwestycji lub mieszkania – na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 pkt a RODO; 

c) przekazywania ofert dotyczących inwestycji spółek Grupy TTS – na podstawie zgody na otrzymanie ofert w formie elektronicznej lub telefonicznej tj. art. 6 ust. 1 pkt a RODO;

d) udostępnienia danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail do doradców kredytowych współpracujących z TTS, w celu przygotowania ofert kredytu hipotecznego – na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 pkt a RODO;

e) czynności zmierzających do zawarcia umowy oraz realizacji zawartych umów, w tym w szczególności umów sprzedaży nieruchomości – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO;

f) dochodzenia, obrony lub ustalania ewentualnych roszczeń, dochodzenia zaległych należności – na podstawie uzasadnionego interesu TTS tj. art. 6 ust. 1 pkt f RODO;

g) prowadzenia rekrutacji  – na podstawie zgody kandydata tj. art. 6 ust. 1 pkt a RODO;

h) prowadzenia monitoringu wizyjnego terenu budowy lub terenu zakładu pracy TTS – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu TTS tj. art. 6 ust. 1 pkt f RODO.


4. ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe mogą być ujawnione wyłącznie upoważnionym pracownikom i współpracownikom TTS oraz następującym kategoriom odbiorców:

a) organom uprawnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b) podmiotom uprawnionym, gdy jest to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy (np. bankom finansującym przedsięwzięcie deweloperskie oraz prowadzącym dla przedsięwzięcia deweloperskiego Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy, kancelariom notarialnym);

c) podmiotom uprawnionym, gdy jest to niezbędne do prawidłowej obrony lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej;

d) dostawcom usług upoważnionym do dostępu do danych osobowych Nabywców w zakresie niezbędnym do wykonania zleconej usługi (np. informatyczna obsługa przedsięwzięcia deweloperskiego  – w tym w ramach aplikacji informatycznych, usługi wsparcia systemów IT, usuwanie usterek ujawniających się na nieruchomości).

Państwa dane osobowe są udostępniane spółkom w ramach Grupy TTS.


5. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

TTS ustala okresy przechowywania danych w oparciu o następujące kryteria:

a) w przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną zgodę (np. na otrzymywanie ofert marketingowych, na wykorzystanie plików cookie) – do czasu odwołania zgody;

b) w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji umowy – do czasu ustania okresów przedawnienia, o których mowa w przepisach prawa, właściwych dla danego typu roszczenia;

c) w przypadku przetwarzania danych na potrzeby realizacji przepisów prawa – do upływu okresu wskazanego we właściwych przepisach.


6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

W związku z tym, że TTS przetwarza Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych;

b) sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia;

c) żądania usunięcia Państwa danych osobowych;

d) żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;

e) otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie;

f) wniesienia sprzeciwu, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Taki sprzeciw mogą wnieść Państwo w każdym czasie;

g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Taki sprzeciw mogą wnieść Państwo w dowolnym momencie.

W sytuacji, gdy TTS przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie zgody, mają Państwo prawo wycofać taką zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie takiej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Mają także Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.


7. POLITYKA COOKIE

a) Czym są pliki cookie

W Serwisie znajduje się informacja, że korzystamy z plików cookie i innych technologii (w tym śledzących i /lub profilujących), aby strona ta poprawnie działała, żeby personalizować treści i reklamy, oraz by analizować statystyki odwiedzin.

Plik „cookie” to niewielki plik tekstowy, który Serwis wysyła do komputera odwiedzającego lub innego urządzenia połączonego z Serwisem (np. smartfona), który jest następnie otwierany przy następnych wejściach na stronę, aby zidentyfikować przeglądarkę użytkownika, bądź aby zapisać informacje lub ustawienia w przeglądarce internetowej.

Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której został wysłany, „żywotność” pliku cookie oraz losowo wygenerowany unikatowy identyfikator.

b) Cele wykorzystywania plików cookie

W Serwisie wykorzystujemy pliki cookie do następujących celów:

1) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz  optymalizacji korzystania ze stron internetowych.

2) tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych.

3) budowania profilu użytkownika w oparciu o jego decyzje i aktywność i wyświetlanie reklam w oparciu o ten profil lub wysyłanie informacji marketingowych w oparciu o ten profil.

4) analizowania statusu anonimowego Użytkownika poprzez porównywanie jego adresu e-mail/IP/innych danych podanego przy np. wypełnianiu formularza z wcześniej wykorzystywanym adresem e-mail osób, które dokonywały wypełnienia formularza w celu mierzenia efektywności reklamy (poprzez sprawdzenie czy jest to klient nowy czy powracający).

5) targetowania użytkowników, czyli ich selekcji przez TTS w celu określenia docelowej grupy odbiorczej, która w największym stopniu jest zainteresowana reklamą danej inwestycji, mieszkania, wydarzenia, etc.

6) retargetowania użytkowników, czyli emisji reklamy TTS tylko tym użytkownikom, którzy odwiedzili wcześniej stronę docelową (nasz serwis)

7) tworzenia profili look alike, czyli poszukiwania użytkowników podobnych do naszej grupy użytkowników poprzez wykorzystanie informacji i wiedzy o nich z zastosowaniem odpowiednich algorytmów, aby znaleźć ich „bliźniaków”, tj. poszukać takich użytkowników, którzy są najbardziej do nich podobni pod względem zainteresowań, zachowań, intencji (w oparciu o zintegrowane dane z innych kampanii)

8) analizowania / raportowania efektywności kampanii reklamowych oraz do analizowania przy wykorzystaniu innych danych

c) Informujemy, że Serwis zbiera wyłącznie informacje zawarte w plikach cookie, które mogą być łączone z danymi osobowymi podawanymi nam przy innej okazji, np. danymi podawanymi w trakcie wypełniania formularza zapytania o ofertę.

d) Informujemy, że Serwis może wykorzystywać także inne technologie, w tym sygnalizatory sieciowe (web beacons) i JavaScript, które w niektórych przypadkach współpracują wraz z plikami cookie i innymi środkami, aby umożliwić identyfikację urządzenia użytkownika

e) Informacje o:

1) przeglądarce Użytkownika,

2) adresie IP

podlegają zapisowi w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi witrynę i wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

f) Rodzaje plików cookie

Informujemy, że w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookie:

1) session cookies, czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

2) persistent cookies, czyli pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach serwisu internetowego TTS stosowane są następujące typy plików cookie:

3) Niezbędne pliki cookie - takie, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach naszego serwisu;

4) Pliki cookie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa – np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z usług w ramach serwisu;

5) Pliki cookie służące do analizy oraz oceny wydajności – np. takie, które umożliwiają zapamiętywanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika np. w zakresie wybranego języka.

6) Reklamowe pliki cookie - takie, które umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych, ofert bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

g) Ustawienia i usuwanie plików cookie

Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookie np. w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź być informowany o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. 

Uprzedzamy, że zmiana ustawień w zamieszczaniu plików cookie może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszym serwisie.


8. ZMIANY DOTYCZĄCE POLITYKI PRYWATNOŚCI

TTS może wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki Prywatności. Informacje o wszelkich zmianach niniejszej Polityki będą bezzwłocznie zamieszczone na stronie internetowej TTS pod adresem www.ttsdevelopment.pl.

  Przed wyrażeniem poniższych zgód zapoznaj się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych klikając Tutaj

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TTS Development Sp. z o.o. Sp.k. oraz jego spółki zależne w celach marketingowych w tym m.in. dla informowania o aktualnej ofercie.
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (treści marketingowych) od TTS Development Sp. z o.o. Sp.k. oraz jego spółek zależnych środkami komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez TTS Development Sp. z o.o. Sp.k. oraz jego spółek zależnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących tj. telefon, wiadomości SMS/MMS dla celów marketingowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne.


   Lublin - Mieszkanie nr 2

   Cena: 1 000 000 PLN

   Możesz teraz dokonać bezpiecznej i pewnej czasowe rezerwacji tego mieszkania. Wystarczy, że wypełnisz formularz i opłacisz zwrotną (na czas trwania rezerwacji) opłatę rezerwacyjną w kwocie 1000 zł, a my wybrane mieszkanie przetrzymamy dla Ciebie przez 10 dni. Po zaksięgowaniu wpłaty skontaktujemy się z Tobą, by umówić dogodny termin podpisania umowy.

   Administratorem danych osobowych jest TTS Development Piotr Turski i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Lublinie przy ulicy Nałęczowskiej 14, 20-701 Lublin. Dane osobowe osób korzystających z formularza rezerwacji przetwarzane są w celu dokonania ograniczonej w czasie rezerwacji lokalu oraz obsługi rezerwacji. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rezerwacji tj. 10 dni od daty przesłania formularza rezerwacji, chyba że ich dłuższe przechowywanie będzie niezbędne dla realizacji innych celów. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Rezerwującemu uprawnieniach, znajduje się w Regulaminie


   Lublin – Mieszkanie nr 2

   Cena: 1 000 000 PLN

   Na podany adres e-mail wysłaliśmy wiadomość. Odczytaj ją, aby dokończyć proces rezerwacji

   Przewiń do góry