POLITYKA PRYWATNOŚCI

SERWISU www.ttsdevelopment.pl

Niniejsza Polityka Prywatności (dalej jako: “Polityka“) zawiera informacje dotyczące danych osobowych, które są gromadzone, podczas korzystania online z serwisu internetowego www.ttsdevelopment.pl, oraz informacje o sposobie przetwarzania tych danych.

1. DEFINICJE

Występujące w niniejszej Polityce zwroty oznaczają:

Serwis – Strona internetowa pod adresem www.ttsdevelopment.pl

Użytkownik – Osoba korzystająca z Serwisu.

Dane Osobowe – Dane przetwarzane w związku z korzystaniem z Serwisu.

Przetwarzanie – Operacje wykonywane na Danych Osobowych takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, wykonywanie kopii zapasowych i inne niezbędne do korzystania z Serwisu.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Grupa TTS – grupa powiązanych osobowo spółek, w skład której wchodzą:  TTS Development Piotr Turski i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin, Invest TTS Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin oraz Jaworzyńska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin.

2. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych w myśl art. 4 ust. 7 RODO jest TTS Development Piotr Turski i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin (zwana dalej „TTS”);

W sprawach dotyczących Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z TTS pisząc na adres siedziby tj. ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: bok@ttsdevelopment.pl.

3. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

TTS przetwarza dane osobowe w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

a) analizowania zachowań użytkowników Serwisu (np. częstotliwość, przeglądane zakładki), w celu realizacji działań marketingowych spółek Grupy TTS oraz zapewnienia spersonalizowanych reklam – na podstawie zgody (wyrażonej poprzez akceptację ustawień przeglądarki w zakresie używania plików cookie) tj. art. 6 ust. 1 pkt a RODO;

b) udzielania odpowiedzi na zapytania Klientów dotyczące konkretnej inwestycji lub mieszkania – na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 pkt a RODO; 

c) przekazywania ofert dotyczących inwestycji spółek Grupy TTS – na podstawie zgody na otrzymanie ofert w formie elektronicznej lub telefonicznej tj. art. 6 ust. 1 pkt a RODO;

d) udostępnienia danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail do doradców kredytowych współpracujących z TTS, w celu przygotowania ofert kredytu hipotecznego – na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 pkt a RODO;

e) czynności zmierzających do zawarcia umowy oraz realizacji zawartych umów, w tym w szczególności umów sprzedaży nieruchomości – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO;

f) dochodzenia, obrony lub ustalania ewentualnych roszczeń, dochodzenia zaległych należności – na podstawie uzasadnionego interesu TTS tj. art. 6 ust. 1 pkt f RODO;

g) prowadzenia rekrutacji  – na podstawie zgody kandydata tj. art. 6 ust. 1 pkt a RODO;

h) prowadzenia monitoringu wizyjnego terenu budowy lub terenu zakładu pracy TTS – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu TTS tj. art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

4. ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe mogą być ujawnione wyłącznie upoważnionym pracownikom i współpracownikom TTS oraz następującym kategoriom odbiorców:

a) organom uprawnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b) podmiotom uprawnionym, gdy jest to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy (np. bankom finansującym przedsięwzięcie deweloperskie oraz prowadzącym dla przedsięwzięcia deweloperskiego Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy, kancelariom notarialnym);

c) podmiotom uprawnionym, gdy jest to niezbędne do prawidłowej obrony lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej;

d) dostawcom usług upoważnionym do dostępu do danych osobowych Nabywców w zakresie niezbędnym do wykonania zleconej usługi (np. informatyczna obsługa przedsięwzięcia deweloperskiego  – w tym w ramach aplikacji informatycznych, usługi wsparcia systemów IT, usuwanie usterek ujawniających się na nieruchomości).

Państwa dane osobowe są udostępniane spółkom w ramach Grupy TTS.

5. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

TTS ustala okresy przechowywania danych w oparciu o następujące kryteria:

a) w przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną zgodę (np. na otrzymywanie ofert marketingowych, na wykorzystanie plików cookie) – do czasu odwołania zgody;

b) w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji umowy – do czasu ustania okresów przedawnienia, o których mowa w przepisach prawa, właściwych dla danego typu roszczenia;

c) w przypadku przetwarzania danych na potrzeby realizacji przepisów prawa – do upływu okresu wskazanego we właściwych przepisach.

6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

W związku z tym, że TTS przetwarza Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych;

b) sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia;

c) żądania usunięcia Państwa danych osobowych;

d) żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;

e) otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie;

f) wniesienia sprzeciwu, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Taki sprzeciw mogą wnieść Państwo w każdym czasie;

g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Taki sprzeciw mogą wnieść Państwo w dowolnym momencie.

W sytuacji, gdy TTS przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie zgody, mają Państwo prawo wycofać taką zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie takiej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Mają także Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. POLITYKA COOKIE

a) Czym są pliki cookie

W Serwisie znajduje się informacja, że korzystamy z plików cookie i innych technologii (w tym śledzących i /lub profilujących), aby strona ta poprawnie działała, żeby personalizować treści i reklamy, oraz by analizować statystyki odwiedzin.

Plik „cookie” to niewielki plik tekstowy, który Serwis wysyła do komputera odwiedzającego lub innego urządzenia połączonego z Serwisem (np. smartfona), który jest następnie otwierany przy następnych wejściach na stronę, aby zidentyfikować przeglądarkę użytkownika, bądź aby zapisać informacje lub ustawienia w przeglądarce internetowej.

Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której został wysłany, „żywotność” pliku cookie oraz losowo wygenerowany unikatowy identyfikator.

b) Cele wykorzystywania plików cookie

W Serwisie wykorzystujemy pliki cookie do następujących celów:

1) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz  optymalizacji korzystania ze stron internetowych.

2) tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych.

3) budowania profilu użytkownika w oparciu o jego decyzje i aktywność i wyświetlanie reklam w oparciu o ten profil lub wysyłanie informacji marketingowych w oparciu o ten profil.

4) analizowania statusu anonimowego Użytkownika poprzez porównywanie jego adresu e-mail/IP/innych danych podanego przy np. wypełnianiu formularza z wcześniej wykorzystywanym adresem e-mail osób, które dokonywały wypełnienia formularza w celu mierzenia efektywności reklamy (poprzez sprawdzenie czy jest to klient nowy czy powracający).

5) targetowania użytkowników, czyli ich selekcji przez TTS w celu określenia docelowej grupy odbiorczej, która w największym stopniu jest zainteresowana reklamą danej inwestycji, mieszkania, wydarzenia, etc.

6) retargetowania użytkowników, czyli emisji reklamy TTS tylko tym użytkownikom, którzy odwiedzili wcześniej stronę docelową (nasz serwis)

7) tworzenia profili look alike, czyli poszukiwania użytkowników podobnych do naszej grupy użytkowników poprzez wykorzystanie informacji i wiedzy o nich z zastosowaniem odpowiednich algorytmów, aby znaleźć ich „bliźniaków”, tj. poszukać takich użytkowników, którzy są najbardziej do nich podobni pod względem zainteresowań, zachowań, intencji (w oparciu o zintegrowane dane z innych kampanii)

8) analizowania / raportowania efektywności kampanii reklamowych oraz do analizowania przy wykorzystaniu innych danych

c) Informujemy, że Serwis zbiera wyłącznie informacje zawarte w plikach cookie, które mogą być łączone z danymi osobowymi podawanymi nam przy innej okazji, np. danymi podawanymi w trakcie wypełniania formularza zapytania o ofertę.

d) Informujemy, że Serwis może wykorzystywać także inne technologie, w tym sygnalizatory sieciowe (web beacons) i JavaScript, które w niektórych przypadkach współpracują wraz z plikami cookie i innymi środkami, aby umożliwić identyfikację urządzenia użytkownika

e) Informacje o:

1) przeglądarce Użytkownika,

2) adresie IP

podlegają zapisowi w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi witrynę i wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

f) Rodzaje plików cookie

Informujemy, że w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookie:

1) session cookies, czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

2) persistent cookies, czyli pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach serwisu internetowego TTS stosowane są następujące typy plików cookie:

3) Niezbędne pliki cookie – takie, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach naszego serwisu;

4) Pliki cookie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa – np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z usług w ramach serwisu;

5) Pliki cookie służące do analizy oraz oceny wydajności – np. takie, które umożliwiają zapamiętywanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika np. w zakresie wybranego języka.

6) Reklamowe pliki cookie – takie, które umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych, ofert bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

g) Ustawienia i usuwanie plików cookie

Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookie np. w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź być informowany o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. 

Uprzedzamy, że zmiana ustawień w zamieszczaniu plików cookie może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszym serwisie.

8. NARZĘDZIA

1. W ramach naszej strony funkcjonują następujące pliki cookies podmiotów trzecich:

 • Google Analytics,
 • Google AdWords,
 • Google Tag Manager,
 • Facebook Pixel,
 • Hotjar,
 • Narzędzia społecznościowe: YouTube, Facebook, Linkedin, Instagram,
 • You Tube
 • Google Maps
 • System płatności Tpay

Google Analytics. Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.  

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Podkreślamy, że w ramach Google Analytics nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności:

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
 • podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszego serwisu,
 • czas spędzony w naszym serwisie oraz na jego podstronach,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach naszego serwisu,
 • źródło, z którego przechodzisz do naszego serwisu.

Ponadto, korzystamy w ramach Google Analytics z następujących Funkcji Reklamowych:

 • raporty demograficzne i zainteresowań,
 • funkcje raportowania o reklamach, user-ID.

W ramach Funkcji Reklamowych również nie gromadzimy danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp, to, w szczególności:

 • przedział wieku, w którym się znajdujesz,
 • Twoja płeć,
 • Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
 • Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W każdej chwili możesz również zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami: policies.google.com/technologies/partner-sites.

Google Adwords. Korzystamy z funkcji remarketingowych dostępnych w ramach systemu Google AdWords obsługiwanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług.

Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim urządzeniu plik remarketing cookie firmy Google, który zbiera informacje na temat Twojej aktywności na naszej stronie. Dzięki zgromadzonym w ten sposób informacją jesteśmy w stanie wyświetlać Ci reklamy w ramach sieci Google w zależności od Twoich zachowań na naszej stronie. Przykładowo, jeżeli wyświetlisz jakiś produkt, informacja o tym fakcie zostanie odnotowana przez plik remarketing cookie, co sprawi, że będziemy mogli skierować do Ciebie reklamę dotyczącą tego produktu lub jakąkolwiek inną, którą uznamy za właściwą. Reklama ta zostanie wyświetlona Ci w ramach sieci Google podczas korzystania przez Ciebie z Internetu, przeglądania innych stron internetowych itp.

Jeżeli nie chcesz otrzymywać personalizowanych reklam, możesz zarządzać ustawieniami reklam bezpośrednio po stronie Google: adssettings.google.com.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami: policies.google.com/technologies/partner-sites.

Google Tag Manager. Serwis korzysta z usługi Google Tag Manager. Usługodawcą Google Tag Manager jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Tag Manager to narzędzie udostępnione przez Google stosowane do zarządzania tagami (znacznikami) strony internetowej. Google Tag Manager pozwala analizować sposób, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu.Google Tag Managerto domena działająca bez użycia plików cookie, która nie zbiera żadnych informacji umożliwiających identyfikację konkretnych osób. Niemniej, Google Tag Manager powoduje uruchamianie innych tagów, które z kolei mogą zbierać dane. Google Tag Manager nie uzyskuje dostępu do tych danych. Jeśli użytkownicy zrezygnowali ze zbierania danych na poziomie domeny lub pliku cookie, nie zostaną objęci śledzeniem przez tagi wdrożone przy użyciu Google Tag Managera. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://www.google.pl/intl/pl/tagmanager/faq.html.

Facebook Pixel. Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszej witrynie, zaimplementowaliśmy w ramach naszych stron Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony. Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Hotjar. Korzystamy z narzędzia Hotjar, żeby lepiej zrozumieć Twoje potrzeby oraz optymalizować naszą stronę pod kątem Twoich doświadczeń związanych z korzystaniem z niej, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. Narzędzie zapewniane jest przez zewnętrzny podmiot, tj. Hotjar Limited, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta.

Hotjar rejestruje każdego odwiedzającego naszą stronę i umożliwia odtworzenie nagrania wideo z jego ruchu na naszej stronie, jak również wygenerowania tzw. map cieplnych.

Hotjar wykorzystuje pliki cookies i inne technologie, by gromadzić informacje na temat Twojego zachowania na stronie i urządzeń wykorzystywanych do korzystania ze strony.

Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Hotjar to, w szczególności:

 • zanonimizowany nr IP
 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
 • podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszego serwisu,
 • czas spędzony w naszym serwisie oraz na jego podstronach,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach naszego serwisu,
 • źródło, z którego przechodzisz do naszego serwisu,
 • miejsca, w które klikasz myszką
 • Twoja lokalizacja
 • wybrany przez Ciebie preferowany język.

Ani Hotjar ani my nie wykorzystujemy tych informacji do Twojej identyfikacji.

Hotjar nie rejestruje procesu wypełnienia formularzy.

Zgromadzone informacje przechowywane są przez Hotjar w ramach pseudonimizowanego profilu użytkownika.

Hotjar tymczasowo przechowuje adresy IP w celu monitorowania i śledzenia błędów aplikacji. Hotjar automatycznie usuwa te adresy IP w ciągu 30 dni kalendarzowych.

Dane osobowe przetwarzane są co do zasady na terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wyłącznie w związku z korzystaniem z usługodawców oferujących usługi analiz sieci Hotjar może przekazywać informacje do odbiorców z tzw. „państw trzecich” – poza terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Możesz sprzeciwić się tworzeniu przez Hotjar Twojego profilu użytkownika, przechowywania przez Hotjar informacji na temat Twojego korzystania z naszej strony oraz wykorzystywania plików cookies Hotjar.

Aby uniemożliwić działanie Hotjar (opt-out) możesz go wyłączyć pod adresem:
https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.”

Narzędzia społecznościowe. Na naszych stronach internetowych używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Google, LinkedIN. Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

• Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
• Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,
• Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,
• LinkedIN – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Google Maps. Korzystamy z usługi map Google Maps. Usługodawcą Google Maps jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Wtyczka Google Maps ułatwiawyszukiwanie miejsc, w szczególności siedziby TTS  oraz inwestycji deweloperskich TTS.W niektórych przypadkach np. w ustaeniu trasy do siedziby TTS, wymagane jest wyrażenie zgody na udostępnienie informacji o geolokalizacji użytkownika. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

System płatności Tpay należy do spółki: Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu,
plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. Usługi świadczone drogą elektroniczną przy wykorzystaniu systemu TPay polegają na umożliwieniu Rezerwującym dokonywania Rezerwacji Lokalu poprzez Stronę internetową poprzez uiszczenie opłaty rezerwacyjnej.

                                                                                9. ZMIANY DOTYCZĄCE POLITYKI PRYWATNOŚCI

TTS może wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki Prywatności. Informacje o wszelkich zmianach niniejszej Polityki będą bezzwłocznie zamieszczone na stronie internetowej TTS pod adresem www.ttsdevelopment.pl.

  Przed wyrażeniem poniższych zgód zapoznaj się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych klikając Tutaj

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TTS Development Piotr Turski i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Lublinie przy ulicy Nałęczowskiej 14, 20-701 Lublin oraz jego spółki zależne w celach marketingowych w tym m.in. dla informowania o aktualnej ofercie.
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (treści marketingowych) od TTS Development Piotr Turski i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Lublinie przy ulicy Nałęczowskiej 14, 20-701 Lublin oraz jego spółek zależnych środkami komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez TTS Development Piotr Turski i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Lublinie przy ulicy Nałęczowskiej 14, 20-701 Lublin oraz jego spółek zależnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących tj. telefon, wiadomości SMS/MMS dla celów marketingowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne.

   Lublin - Mieszkanie nr 2

   Cena: 1 000 000 PLN


   Możesz teraz dokonać bezpiecznej i pewnej czasowej rezerwacji tego mieszkania. Wystarczy, że wypełnisz formularz i opłacisz zwrotną (na czas trwania rezerwacji) opłatę rezerwacyjną w kwocie 1000 zł, a my wybrane mieszkanie przetrzymamy dla Ciebie przez 10 dni. Po zaksięgowaniu wpłaty skontaktujemy się z Tobą, by umówić dogodny termin podpisania umowy.

   Administratorem danych osobowych jest TTS Development Piotr Turski i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Lublinie przy ulicy Nałęczowskiej 14, 20-701 Lublin. Dane osobowe osób korzystających z formularza rezerwacji przetwarzane są w celu dokonania ograniczonej w czasie rezerwacji lokalu oraz obsługi rezerwacji. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rezerwacji tj. 10 dni od daty przesłania formularza rezerwacji, chyba że ich dłuższe przechowywanie będzie niezbędne dla realizacji innych celów. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Rezerwującemu uprawnieniach, znajduje się w Regulaminie


   Lublin – Mieszkanie nr 2

   Cena: 1 000 000 PLN

   Na podany adres e-mail wysłaliśmy wiadomość. Odczytaj ją, aby dokończyć proces rezerwacji

   pl_PLPolski
   Scroll to Top